ახალი კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ფიზიკური კულტურისა და სპორტის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში”.

კონფერენცია გაიმართება 2024 წლის 25 იანვარს 12:00 საათზე უმაღლესი განათლების ფედერალურ სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩუვაშიის სახელმწიფო აგრარულ უნივერსიტეტში მისამართზე: ჩებოქსარი, ქ. კ.მარქსი, 29 (მთავარი აკადემიური კორპუსი).

Top