სწავლა უნივერსიტეტში

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი გიწვევთ სასწავლებლად: ეკონომიკის, საგადასახადო და საბაჟო საქმის, შრომის მეცნიერული ორგანიზაციის და მართვის, ტურიზმის, ფარმაციის, ბიო-სამედიცინო ეკოლოგიის მიმართულება: პროფილაქტიკური მედიცინის ექიმი ეკოლოგიის სპეციალობაზე.

გაიცემა ბაკალავრის ლიცენზირებული დიპლომი. უნივერსიტეტში მუშაობენ ხანგრძლივი თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ლექტორები. მათ შორის 6 პროფესორი და 5 აკადემიკოსია. უნივერსიტეტი გამოსცემს სამეცნიერო ჟურნალს “პროფესიონალის ხმა”, (ISSN 1987-6831) სადაც იბეჭდება, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი მეცნიერ მუშაკების შრომები.

უნივერსიტეტში ყოველწლიურად ტარდება სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები. მისი მონაწილეები არიან ქართველი და უცხოელი სტუდენტები.

დაგვიკავშირდით: https://acaduni.edu.ge akadtour@gmail.com +(995) 571 45 11 45

Top