განათლება უკრაინაში..

მცირე მეცნიერებათა აკადემია იუნესკოს მფარველობით ქმნის საერთაშორისო ბავშვთა სამეცნიერო ცენტრს უკრაინაში – პროექტის პრეზენტაცია
გამოქვეყნებულია 2021 წლის 12 აგვისტოს,

Top