საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტში დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდა სტუდენტთა მე-12 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად საინტერესო მოხსენებები წარმოადგინა ა.წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ყაზახეთის აბაის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის, უკრაინის კერძო კლასიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებმად. ბოცულიაკი– ინფორმაციის გამჭვირვალეობის გავლენა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კონკურენტუნარიანობაზე. ნ. ჭელიძე – ადამიანის ღირსება – უმნიშვნელოვანესი ძირითადი უფლება. თ. ნიქაბაძე – კომპანიების საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის სტრატეგიები. ლ. ღვინჯილია – მეწარმეობის განვითარების მთავარი პოსტულატები. დ. მარდალეიშვილი – სამრეწველო საწარმოს პერსონალის დაგეგმვის პრინციპები. ბ. გოლეთიანი – ბიზნესის მხარდამჭერი რეფორმების გავლენა Covid-19-ით გამოწვეულ შედეგებზე. მ. დოლიძე- ფარმაცევტული კომპანიების ორგანიზაციული კონტროლი. ქ. კირთაძე – კონფლიქტის მართვა ჯანდაცვის დაწესებულებებში. ზ. ქაშაკაშვილი – ფარმაცევტული კომპანიების იმიჯის ფორმირება. მ. ბუსკივაძე – სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვა. გ. ჟორჟოლიანი – იტალიური ბანკების და ბანკირების საქმიანობა შუა საუკუნეებში. გ. ჟორჟოლიანი – აქცია და ფასიანი ქაღალდების როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ლ. ჟორჟოლიანი – „ძაფი ნერვის არ არის ჩემში არაპოეტის“ (გალაკტიონი). ლ. ჟორჟოლიანი – ლიტერატურული მოგზაურობა კავკასიაში. ლ. ფარცხალაძე – საქართველოს კონკურენციული უპირატესობები სამკურნალო ტურიზმში. ანა კანკია – მოგზაურობის დროს  ტურისტების სამედიცინო რისკებისაგან დაცვა. ს. ტყეშელაშვილი – ვანის რაიონის ტურისტული პოტენციალი. გ. სარსენოვა – აგროტურიზმი როგორც ეკოტურიზმის პერსპექტიული მიმართულება. მ. კოლეგაევი – ბავშვთა და მოზარდთა ტურიზმის გამაჯანსაღებელი ფუნქცია უკრაინაში. ბ. კვერნაძე – საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტურიზმში რეალობისა და ირეალობის ზღვარზე. გ. ფესტვენიძე – ელექტრონული მედიცინის გამოყენება ჯანდაცვის დაწესებულებების მართვაში.მეცნიერ ხელმძღვანელები: ნ.კაკაურიძე, მ.კაკაურიძე, ნ.კუჭაიძე, ნ.ჟორჟოლიანი, ა.დიდენკო, ს.სტატიევი, დ.ჯუსუპოვა.

Top