სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 2021 წლის 15 ივნისს დისტანციურ რეჟიმში ატარებს სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას. სტატიების გამოგზავნის ბოლო დღეა 10 ივნისი.

Top