გილოცავთ!

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებლებს გილოცავთ ძველით ახალ წელს! ამავე დროს, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომებისათვის ნათელა კაკაურიძეს, ნატო ჟორჟოლიანს, მარინა კაკაურიძეს და ნინო კუჭაიძეს ულოცავ საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორის წოდების მინიჭებას. უნივერსიტეტის რექტორი, პედაგოგიკის დოქტორი ომარ ცხადაძე.

Top