გილოცავთ!

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ, სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებული სტუდენტების: მარიამ შანიძის, თამარ ნიქაბაძის და ანი ჯვარშეიშვილის მოხსენებები გაგზავნილი იქნა უკრაინაში, ქ.ზაპოროჟიეს კლასიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XXIX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართა 2020 წლის 11 ნოემბერს. აღნიშნული სტუდენტების შრომებმა  დაიმსახურა მოწონება და დაიბეჭდა 463 გვერდიან საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში. Шанидзе М. Учебный университет Академии наук туризма Грузии науч. рук. – Какауридзе Н. ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В ГРУЗИИ  Никабадзе Т. Учебный Университет Академии наук туризма Грузии науч. рук. – академик Какауридзе Н. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В ГРУЗИИ. Джваршеишвили А. Учебный университет Академии наук туризма Грузии. науч. Рук.- академик Какауридзе М. МЕСТО ГРУЗИИ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Тези доповідей 

XXІX Міжнародної наукової конференції  студентів

 і молодих учених 

Запоріжжя 

Класичний приватний університет 

2020

Top