სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

შპს საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტში დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდა სტუდენტთა მე-11 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. პანდემიის გამო მოხსენებები არ გამოუგზავნია უკრაინის და ბელორუსიის უნივერსიტეტების სტუდენტებს. თუმცა ყაზახეთის აბაის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტიდან მოვიდა ერთ მოხსენება. გთავაზობთ მოხსენებათა თეზისების შინაარსს:

თამარ ნიქაბაძე – ბიზნესის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები საქართველიში. მარიამ შანიძე – ბიზნესის დაფინანსების გზები საქართველოში. ლუკა ღვინჯილია  ფასწარმოქმნის პოლიტიკა და  კომპანიების  საგარეო  ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობა. მარიამ ფანჩულიძე – საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგია. თამთა გასვიანი – ტურიზმის ინდუსტრია და მისი მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. ანი ჯვარშეიშვილი – საქართველოს ადგილი მსოფლიოს ტურისტულ რუკაზე. გოგა ჟორჟოლიანი – მოთხოვნისა და მიწოდების შოკი Covid-19 პირობებში. ბიძინა კვერნაძე – მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმების თავისებურებები იმერეთის რეგიონში. ბექა კვერნაძე – ეკონომიკური გლობალიზაციის პრობლემები საქართველოში. ნიკოლოზ ჩუბინიძე   სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევა საქართველოში. ლევანი მიქაბერიძე – ინფლაცია – საქართველოს მთავარი ეკონომიკური გამოწვევა. ლაშა ჯოხაძე –  მცირე ბიზნესის საწარმოთა ფუნქციონირების თავისებურებები. ნანა შავლაყაძე კანონის უზენაესობის მნიშვნელობა ეროვნულ დონეზე. ლიზა ფარცხალაძე – სახელმწიფო დანახარჯების  წილი  ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსებაში. ლანა ჟორჟოლიანი – თბილისის გვირგვინი – მთაწმინდა. ჟუმან აიდანა –  კვების ბიოტექნოლოგიის როლი  დუღილით სასმელების  წარმოებაში. მეცნიერ ხელმძღვანელები: ნათელა კაკაურიძე, ნინო კუჭაიძე, მარინა კაკაურიძე, ნატო ჟორჟოლიანი, ნინო კაშია, დარია ჯუსუპოვა.

Top