მეცნიერ მუშაკთა საყურადღებოდ!

25 დეკემბერს გამოვა სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი “პროფესიონალის ხმა”. პუბლიკაციების გამოგზავნის ბოლო დღეა 20 დეკემბერი. akadtour@gmail.com

Top