უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის განცხადება!

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტში პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები გაგრძელდება არადისტანციურ რეჟიმში, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

Top