უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის განცხადება!

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტში პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები გაგრძელდება არადისტანციურ...
გაიგეთ მეტი
Top