საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიაში

2020 წლის 26 დეკემბერს საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: “უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები”. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ამავე აკადემიის აკადემიკოსები:

ზურაბ ცუცქირიძე,   ილიას უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის პედაგოგიკური და პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური კვლევის მიმართულების კოორდინატორი, პედაგოგიკის დოქტორი.

ომარ ცხადაძე, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, პედაგოგიკის დოქტორი. მათი მოხსენების თემაა:

უმაღლესი განათლების თეორიის კონცეპტუალური პრობლემების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი

Top