საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 25 ნოემბერს ატარებს სტუდენტთა XI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას. თეზისების გამოგზავნის ბოლო დღეა 20 ნოემბერი. უცხოეთიდან დაუსწრებლად მონაწილეობის მისაღებად მოწვეული არიან: უკრაინის, ბელორუსიის, რუსეთის და ყაზახეთის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები დამაგისტრანტები.akadtour@gmail.com

Top