მიმდინარეობს საბუთების მიღება

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

საქართველო-უკრაინის საგანმანათლებლო ცენტრი აცხადებს აბიტურიენტთა საბუთების მიღებას უკრაინის უმაღლესი დონის აკრედიტებულ და ლიცენზირებულ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში:

  • უკრაინის ქ. ჩერკასის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
  • ქ. კიევის ევროპულ უნივერსიტეტში;
  • პოლონურ ცენტრალურ ევროპულ უნივერსიტეტში;
  • ქ. კიევის ტურიზმის, ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტში

სპეციალობები: ფილოლოგია, ეკონომიკა, სამართალი, ტურიზმი. გარანტირებულია: მაღალი პროფესიონალიზმი; ჯანსაღი, მეცნიერებაზე ორიენტირებული კვლევითი საქმიანობით გაჯერებული სტუდენტური ცხოვრება. მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში, ნაშრომების გამოქვეყნება ადგილობრივ და უცხოეთის სამეცნიერო ჟურნალებში; წარჩინებული სტუდენტების დასაქმება. სახელშეკრულებო შეღავათები.

საჭირო საბუთები:

  1. ატესტატი, ატესტატის დანართი 2 ეგზ. ( დედანი)
  2. სამედიცინო ცნობა (ფ.100)
  3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა
  4. პასპორტი
  5. დაბადების მოწმობა
  6. 4 ცალი ფოტო სურათი 3x 4 – ზე, დისკით.

ყველა საბუთი უნდა იყოს ნათარგმნი უკრაინულ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ. აუცილებელია ყველა საბუთის ორ ცალად დამოწმება. ნოტარიუსში საბუთების დამოწმებას ახდენს საქართველო უკრაინის საგანმანათლებლო ცენტრი. ტ: 551 60 85 60; 571 45 11 45 akadtour@gmail.com

საბუთების მიღება 10-დან 15 საათამდე შაბათ კვირის გარდა. ქუთაისი, რუსთაველის 137 (დედა ენის ძეგლთან).

Top