დარია ჯუსუპოვას!

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადმიკოსს, ამავე აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალის “პროფესიონალის ხმა”, სარედაქციო კოლეგიის წევრს, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ დარია ჯუსუპოვას, ვულოცავთ მ. ადიშევის ოშკის (ყირგიზეთის რესპუბლიკა) ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრად არჩევას.

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები.

Top