სწავლა ეროვნული გამოცდების გარეშე, ქართულ და უკრაინულ უნივერსიტეტებში

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

სწავლა ეროვნული გამოცდების გარეშე, ქართულ და უკრაინულ უნივერსიტეტებში

  უნივერსიტეტის კარი ღიაა  მათთვის, ვისაც სურს დაეუფლოს მეცნიერების საფუძვლებს:

  1. საბანკო საქმეს;
  2. ფინანსებსა და კრედიტებს
  3. მენეჯმენტს
  4. საერთაშორისო ტურიზმს და მარკეტინგს
  5. ფარმაციას
  6. ფილოლოგიას (ინგლისური ენა)
  7. სამართალს
  8. კომპიუტერულ ინჟინერიას

 გარანტირებულია: მაღალი პროფესიონალიზმი; ჯანსაღი მეცნიერებაზე ორიენტირებული კვლევითი საქმიანობით გაჯერებული სტუდენტური ცხოვრება. მონაწილეობა: საერთაშორისო კონფერენციებში; ტურისტულ გასვლებში; ნაშრომების გამოქვეყნება საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში.

ქ.ქუთაისი, მერაბ კოსტავას ქ.  № 1 (ცენტრალური მოედანის მიმდებარე ტერიტორია) ტელ: 571 45 11 45:  551 60 85 60;   acaduni.edu.ge    akadtour@gmail.com

Top