სტუდენტთა მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

სტუდენტთა და ახალგაზრდა  მეცნიერ მუშაკთა საყურადღებოდ!

2018 წლის 3 მაისს საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო–უკრაინის საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ცენტრი და საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემია, უკრაინელი, რუსი, ყაზახი და ბელარუსი სტუდენტების მონაწილეობით, ატარებს სტუდენტთა მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას. საუკეთესო მოხსენებები დაიბეჭდება ჟურნალში, რომელსაც მინიჭებული აქვს საერთაშორისო კოდი ISSN 2346-7746 УДК 061.12:796.5(479.22)(063) ს–323 ს–901 და როგორც მონაწილეს, ასევე მეცნიერ ხელმძღვანელს ეთვლება სამეცნიერო შრომად.

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის მსურველებმა დაუკავშირდით სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს acaduni.edu.ge   akadtour@gmail.com

Top