სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი „ვეფხისტყაოსნის“ 850 წლისთავისადმი

გამოიცა კრებული, რომელშიც შესულია „ვეფხისტყაოსნის“ 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი  სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები. 

ნაშრომებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ბმულზე

Top