საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი. ეს ჩვენი ისტორიაა..